ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 829
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 86.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 85.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 84.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 82.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 82.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 80.16 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.16 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 77.17 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 74.16 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน