ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สพป. ตรัง เขต 1 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 83.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 83.40 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 80.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 80.80 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย สพป. พัทลุง เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 77.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร สพป. สงขลา เขต 2 75.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป. ยะลา เขต 1 74.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 65.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน