ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 11  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป. ปัตตานี เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน