ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป. พังงา 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 89.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 89.50 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 80.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 76.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 72.50 เงิน 20  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 70.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 65.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 60.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต 2 56.50 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน