ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ สพป. สงขลา เขต 2 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 84.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป. พังงา 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสัก สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 78.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 76.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนพลี สพป. พัทลุง เขต 1 72.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.50 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 66.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.50 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 66.50 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 64.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 63.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 57.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 56.50 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน