ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต 1 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง สพป. สงขลา เขต 1 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะนก สพป. พังงา 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 85.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย(ห้วยศรีเกษร) สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 82.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกาลูปัง สพป. ยะลา เขต 1 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดช่องเขา สพป. สงขลา เขต 3 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สพป. ปัตตานี เขต 1 79.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. สงขลา เขต 2 78.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต 2 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 68.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน