ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 816
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. สงขลา เขต 2 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 91.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 89.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุโบย สพป. สตูล 89.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน สพป. สงขลา เขต 1 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลานข่อย สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดสองแพรก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก สพป. ปัตตานี เขต 2 84.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 84.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 84.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 84.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สพป. ปัตตานี เขต 1 81.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 74.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.40 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน