ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 94.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 90.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สพป. สตูล 85.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 84.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 81.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 80.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน