ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมันตานุสรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สพป. ตรัง เขต 1 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๕ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 91.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนจงหัว สพป. สตูล 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 90.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 89.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 88.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนจงฮั้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 85.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 84.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ สพป. ปัตตานี เขต 3 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเรวดี สพป. พัทลุง เขต 1 68.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 64.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพป. ยะลา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน