ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 081
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. ตรัง เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน