ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สพป. สตูล 89.33 ทอง 9  
12 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 88.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 88.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 88.67 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 1 87.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 86.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 86.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.67 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 86.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 84.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 81.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน