ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สตูล 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป. ปัตตานี เขต 1 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 91.40 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. พังงา 90.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 89.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 89.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 89.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 1 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป. ปัตตานี เขต 3 88.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 88.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านจูโวะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 87.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 87.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 87.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 87.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. ยะลา เขต 3 86.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 86.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 83.20 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน