ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคูขุด สพป. สงขลา เขต 1 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านทางงอ สพป. สตูล 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกำพวน สพป. ระนอง 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) สพป. พังงา 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านคันธง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละ สพป. ยะลา เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ สพป. พัทลุง เขต 2 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน