ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองโร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม สพป. พังงา 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน