ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 88.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 85.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. ปัตตานี เขต 3 83.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สพป. ตรัง เขต 1 83.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 79.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.20 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 78.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 75.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 74.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านพน สพป. พัทลุง เขต 2 74.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สพป. สงขลา เขต 2 74.80 เงิน 24  
27 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต 2 67.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน