ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 สพป. สงขลา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองแคว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 93.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. สตูล 92.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 91.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 68 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน