ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโตน สพป. พัทลุง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีธนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. พังงา 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. ปัตตานี เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป. พัทลุง เขต 2 71.81 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 71.70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 71.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 70.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน