ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโตน สพป. พัทลุง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 93.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 89.21 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 88.95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม สพป. สตูล 87.02 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย สพป. พัทลุง เขต 2 86.93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 86.63 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86.12 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 85.24 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 84.95 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.56 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดแม่เปียะ สพป. สงขลา เขต 1 82.41 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 81.38 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 80.79 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.76 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 80.58 ทอง 17  
18 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 79.70 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 78.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.41 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.57 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 76.28 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 76.23 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.15 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 73.54 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 73.07 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.59 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 68.42 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านละเวง สพป. ปัตตานี เขต 3 67.37 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 63.64 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน