ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 80.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 65.50 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน