ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 776
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองโร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 78.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 73.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ สพป. ยะลา เขต 1 67.40 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน