ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สพป. สตูล 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 81.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 81.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 81.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 79.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 79.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 79.20 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 78.60 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 77.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 75.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. สงขลา เขต 1 73.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 71.80 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน