ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 93.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 83.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแหลมสอม สพป. ตรัง เขต 1 83.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 79.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสระมาลา สพป. ปัตตานี เขต 1 79.30 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ สพป. ชุมพร เขต 2 79.30 เงิน 20  
22 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล สพป. สงขลา เขต 3 79.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 78.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 78.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนหวังดี สพป. สงขลา เขต 1 78.30 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 77.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) สพป. ปัตตานี เขต 3 76.90 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 สพป. ยะลา เขต 2 75.10 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปาหนัน สพป. นราธิวาส เขต 1 75.10 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน