ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 79 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 77 เงิน 12  
16 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 76 เงิน 16  
21 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 24  
26 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านกะรุบี สพป. ปัตตานี เขต 3 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สพป. สงขลา เขต 3 71 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน