ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สพป. ตรัง เขต 1 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 84.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 83.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป. ปัตตานี เขต 2 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 81.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตาชี สพป. ยะลา เขต 2 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สพป. นราธิวาส เขต 2 80.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 79.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 79.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 77.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 76.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบางขวน สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดนางเหล้า สพป. สงขลา เขต 1 74.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สพป. ยะลา เขต 1 71.60 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน