ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สพป. สตูล 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 98.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 98.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป. ระนอง 98.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 97.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 97 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบูดน สพป. ปัตตานี เขต 2 95.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากเจา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดแม่เปียะ สพป. สงขลา เขต 1 94.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 94.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านยะรม สพป. ยะลา เขต 3 94.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง 16  
17 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ปัตตานี เขต 3 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านลำพิกุล สพป. ตรัง เขต 1 87.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านใต้ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น สพป. พัทลุง เขต 2 68.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 45 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 36 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน