ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย สพป. พังงา 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 82.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 80.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 78.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 77.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 77.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 76.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 75.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พัทลุง เขต 2 74.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 73.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 71.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 62.80 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน