ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนเกาะยาว สพป. พังงา 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป. นราธิวาส เขต 1 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป. ปัตตานี เขต 1 88.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพป. ปัตตานี เขต 3 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเรวดี สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 13  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สพป. สตูล 85 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 82.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป. ยะลา เขต 1 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน