ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สพป. นราธิวาส เขต 1 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สพป. นราธิวาส เขต 2 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 84.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านลำพิกุล สพป. ตรัง เขต 1 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังตง สพป. สตูล 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข สพป. พัทลุง เขต 1 81.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดไทรพอน สพป. พัทลุง เขต 2 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. กระบี่ 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม สพป. สงขลา เขต 1 80.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล สพป. ปัตตานี เขต 3 75.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 75.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 74.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 71.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 68.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สพป. ยะลา เขต 1 66.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน