ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ สพป. พังงา 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 45 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 45 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 2 45 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 30 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 15 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 15 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 15 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน