ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) สพป. พังงา 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 60 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่ 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป. สงขลา เขต 1 45 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต 2 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 30 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 30 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 30 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 15 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 15 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านแยะ สพป. นราธิวาส เขต 1 15 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 15 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 15 เข้าร่วม 14  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) สพป. พัทลุง เขต 2 15 เข้าร่วม 14  
20 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน