ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล 18 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 2 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่ 16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 15 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 15 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน