ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนผังปาล์ม 7 สพป. สตูล 30 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 15 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 15 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 15 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนวัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน