ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 92.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. พังงา 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังสายทอง สพป. สตูล 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 74 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน