ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพอแม็ง สพป. ยะลา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนมะปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน