ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 749
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 71.67 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน