ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 90.16 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 89.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลควนโดน สพป. สตูล 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 62.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน