ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมาบบัว สพป. สงขลา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 13  
16 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดท่าควาย สพป. พัทลุง เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาพา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนบ้านช่องหลาด สพป. พังงา 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 1 60 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน