ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง สพป. ภูเก็ต 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมาบบัว สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าเชียด สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลำไพล สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านจูโวะ สพป. นราธิวาส เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 67.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนยุวศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านเขาตาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอ่าวมะม่วง สพป. พังงา 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 60.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป. ปัตตานี เขต 1 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน