ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 81.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 76.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 69.67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน