ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป. ปัตตานี เขต 1 83.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 83.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต 3 83.66 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 81.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 78.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.66 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สพป. ตรัง เขต 1 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเกาะตา สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน