ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป. สงขลา เขต 2 87.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 87.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 87.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 86.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 84.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 82.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.33 ทอง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดจันทาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 79.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา สพป. ปัตตานี เขต 1 77.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป. ระนอง 73.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ สพป. ปัตตานี เขต 2 68.66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านยะรม สพป. ยะลา เขต 3 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน