ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 88.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 85.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 2 85.66 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 83.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 82.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 81.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 81.66 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 80.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 76.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน