ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 80.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 80.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.33 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 80.33 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 78.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 77.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 76.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 75.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 74.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 68.66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 67.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน