ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สพป. สตูล 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย สพป. พังงา 88 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 19  
23 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 19  
24 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน