ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา สพป. สงขลา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กระบี่ 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 88.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 83.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต 2 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 79.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 78.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 76.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป. ตรัง เขต 1 75.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ สพป. สงขลา เขต 1 75.40 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน