ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 79.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 79.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 75.60 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน