ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สพป. สงขลา เขต 1 86.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 84.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 84.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 84.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 83.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 81.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สงขลา เขต 3 80.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 79.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) สพป. พัทลุง เขต 1 78.70 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 78.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 77.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล 77.70 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.70 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระนอง 76.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 76.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 76.10 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.70 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 68.90 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน