ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด สพป. สตูล 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. พังงา 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านศาลาลอย สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดนาปะขอ สพป. พัทลุง เขต 2 64.66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนศาลา สพป. พัทลุง เขต 1 61.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน