ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกียรติ สพป. ยะลา เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบางครั่ง สพป. พังงา 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกระจูด สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบากง สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านยะรม สพป. ยะลา เขต 3 63 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน