ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 สพป. ยะลา เขต 1 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ สพป. สงขลา เขต 1 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 80.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. ชุมพร เขต 2 80.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 78.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สพป. ตรัง เขต 1 77.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.20 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 74.30 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 73.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบางเนียง สพป. พังงา 72.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 72.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 70.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 70.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 68.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน